Registrovat se

Nadcházející akce:

15.12.

Vánoční víkend na Leopoldce

Lesácká chata na úpatí Malé Stolové

Oddílová pravidla

Účast na akcích

 • Po přihlášení na tyto stránky se v „plánu akcí“ můžete na ně přihlásit
 • Členové, kteří se zapíší, mají možnost se i odepsat, ale musí podat adekvátní důvod (před konáním akce)
 • Členové, kteří se nepřihlásí na akci, musí také podat řádnou omluvu a to buď osobně, zavoláním, nebo SMS zprávou
 • Ti, kteří budou mít účast na akcích nižší než 80%, nebudou mít možnost se zúčastnit táboru (tábor je za odměnu pro poctivé členy)
 • Členové, kteří se neúčastní akcí, bez řádné omluvy před konáním akce, mohou být z oddílu vyloučeni (v minulosti se takto, bohužel, muselo několikrát zakročit)
 • Omluvenky typu: „Mně se nechtělo.“ „Hlásili, bude pršet.“ „Člen xxx taky nejede…“ „Neumím se přihlásit na akci“ atd. – SE NEOMLOUVAJÍ! (jste schopni surfovat po různých stránkách, tak s přihlášením mít problém taky nebudete)
 • Na akce se jezdí ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!
 • Pamatujte si: Vedoucí oddílu akce nedělají pro sebe, ale pro členy a věnují tomu své osobní volno, úsilí a prostředky. Akceptujte to a alespoň pošlete vyjádření v podobě textové SMS
 • Také prosíme rodiče, pouštějte své ratolesti na akce, jelikož se tak sníží jejich cena a zároveň se může odehrávat pestřejší program, a snažte se plánovat své akce v termínech s ohledem na ty oddílové. Děkujeme.

Půjčování oddílových stanů

Stan

V oddíle máme několik stanů, které jsou v dočasném vlastnictví členů, kteří působí v oddíle delší dobu a mají je tedy i na starosti. Jejich povinností je postarat se aby stan byl vždy řádně vysušen, vyčistěn a kompletní. Za to je mohou klidně využívat a to hlavně pro oddílovou aktivitu.

Pokud je tedy zájemce o zapůjčení stanu, tak buď může spát se členy kterým stan byl přidělen, nebo si jej od nich zapůjčit. Vždy než jedeme na výpravu, probíhá na oddílovce před touto akcí domluva o tom kdo s kým bude spát, nebo komu se stan zapůjčí.

Chování v oddíle

Jsme skauti. To už vypovídá něco samo o sobě. Měli bychom se podle toho taky chovat. Každý z nás zná skautský zákon a mnoho z nás se jím neřídí. Často jezdíme za jinými oddíly a tak by bylo dobré své chování trochu přehodnotit.
 • Každý by se měl zamyslet nad tím, proč do skautu chodí. Jestli proto, že ho to baví, nebo jestli jenom proto, že nemá co dělat.
 • Nikdo nemá právo ponižovat někoho, nadávat někomu nebo ho jinak shazovat před ostatními.
 • Sprosté nadávky by se měly vypustit úplně z našich slovníků. Každý má své jméno a není třeba to měnit.
 • Jsme kolektiv. Nikdo by nikoho neměl před nikým upřednostňovat a každý by se měl ke všem chovat se stejnou váhou (např. hraje se hra a z davu dětí se začne ozývat: „Já nechci být s tím, já chci být s tamtím,“ nebo: „Když s ním nebudu moc hrát, tak to raději nehraju vůbec.“ - Tohle prostě neexistuje.)
 • Taky by každý měl dbát na hygienu a na vzhled. To znamená na akcích si čistit zuby, chodit trošku vhodně oblečený apod. …. Je samozřejmé, že když se hraje hra venku, tak si nikdo nebude ničit slušné oblečení, ale vezme si nějaké starší. Taky se to ale nesmí přehánět. Móda je dneska taková, jaká je, a není úplně vhodná do našeho oddílu.
 • Taky bychom si vzájemně měli být nápomocni. Když se jeden ocitne v nesnázích, ostatní jsou tady od toho, aby mu pomohli.
 • Nikdo si nesmí půjčovat nic od druhého, aniž by se ho zeptal. Když někdo něco bude chtít, slušně o to požádá.

Nepsaná pravidla oddílu

 1. Pozor větev, pošli to dál.
 2. Ve dvojce se neloudí !!!