Registrovat se

Nadcházející akce:

17.12.

Vánoční víkend v klubovně

Tradiční akce našeho oddílu

Skautské symboly

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Slib skautů a skautek

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
- duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.
Pro věřící: "K tomu mi dopomáhej Bůh!"

Skautská hymna

Junáci, vzhůru, volá den,
Luh květem bývá orosen,
Sluníčko blankytem pílí
Před námi pouť vede k cíli.

/: Junáci, vzhůru, volá den! :/

Junáci, vzhůru, volá den,
buď připraven, buď připraven!
K obraně dobra a krásy
Dožiješ vlasti své spásy,

/: Buď připraven, buď připraven!:/

Slova: F. S. Procházka
Hudba: K. Kovařovic

Pozdrav

Skautský pozdrav Skautský pozdrav Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Palec přitom překrývá malíček a symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího. Vztyčený ukazovák, prostředníček a prsteníček vyjadřují tři body skautského slibu. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku symbolizuje přátelství skautů a skautek kolem celého světa. Při setkání si všichni skauti podávají levici. Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se pozdravili. Ve skutečnosti je to znamení, kterým se odlišujeme od normálního pozdravu.

Skautská lilie

Naše národní organizace Junák - svaz skautů a skautek České Republiky má ve znaku zlatou lilii, uprostřed které je bílý štít s černou psí hlavou. Nakreslil ji Mikuláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek. Prostřední z listů značí střelku kompasu, znamená, že skaut jde vždy přímo, neobchází těžkosti ani problémy. Tři listy lilie znamenají tři body skautského slibu i tři věkové kategorie: vlče - skaut - rover.

Denní příkaz

Vykonávat denně alespoň jeden dobrý skutek.

Heslo skautů

Buď připraven!!